Archiv Srpen, 2013

4th take – Melancholic Circus Memories – The Waves

Pátek, 9 srpna, 2013

4th take – Melancholic Circus Memories – The Waves

I’ve just made this record (maybe it is 4th take of Melancholic Circus Memories) and also I made (first face) of my „first album“.

Quote about apathy

Úterý, 6 srpna, 2013

If you don’t mind, you seem to be blind.

Pravda & lež / truth & false

Úterý, 6 srpna, 2013

justice

Kardinálním problémem se kterým se často setkávám nejen v osobním životě je různý úhel pohledů (různých lidí) na situace. Stává se vám také, že s někým řešíte problém, který v minulosti nastal, přednesete mu čistou pravdu a on i přesto překrucuje slova ve svůj prospěch, čímž z vás dělá viníka i přesto, že nenesete vinu ačkoliv jste  oba byli přítomní stejné věci?

Pravda je jen jedna.

Často přemýšlím, jak je možné, že si lidi myslí, že pravda není jediná. Setkáváte se s tímto problémem ve svém okolí? Přemýšlím také, jestli nemají vliv i povahy lidí, kteří o dané situaci diskutují. Sám jsem typ člověka, který nesnáší lež, takže když jsem něčemu přítomný a tedy vidím jak se to stalo a někdo mi tvrdí opak, beru to jako drzost, to je přece pochopitelné. Chápu že každý zastává svoje stanovisko, ale copak lze útočit lží proti pravdě? Jaký na to máte názor vy?

— English —
The cardinal problem which I am often encountering not only in my personal life is making different point of views (by different people) on the situation. Maybe you also know that you are solving problem occurred in the past with someone, you’re telling him the truth and he even distorts the words in his profit, which makes you guilty, even though you are not to blame, although you both were present of the same thing?

Truth is only one.

I often wonder how it is possible that people think that the truth is not the only one. Do you encount on this problem in your neighborhood? I am thinking also if the nature of people affects who discuss about the situation. I am the kind of person who hate lies, so when I present something, and therefore I can see how it happened and someone tells me otherwise, I take it as rudeness, I think so that’s understandable. I understand that everyone holds an opinion, but how can attack lies against the truth? What do you think about it?