Archive for the ‘Moje citáty’ Category

Giving away

Čtvrtek, Prosinec 1st, 2016

Do you really know the feeling that you want give this life everything you can and more than the others? I had this feeling first time when I was much younger than now, but I wasn’t sure what I really feel.

I can only show you.. the result is on you all.

But it was pure – absolutely pure essence of giving. I know that this feeling (emotion).. who knows.. But it helped me to write my first poem and to compose my first song. Feelings like this can change the world and make it best place for life but it depends on everyone from us. We should act on our surroudings not through our senses but through these fascinating feelings which are in our hearts so deep (you know what I mean). In this age you can see around that words are loosing meanings, because of irony, profanities and so many others. That is not good!

Reklamy

Quote about apathy

Úterý, Srpen 6th, 2013

If you don’t mind, you seem to be blind.

Pravda & lež / truth & false

Úterý, Srpen 6th, 2013

justice

Kardinálním problémem se kterým se často setkávám nejen v osobním životě je různý úhel pohledů (různých lidí) na situace. Stává se vám také, že s někým řešíte problém, který v minulosti nastal, přednesete mu čistou pravdu a on i přesto překrucuje slova ve svůj prospěch, čímž z vás dělá viníka i přesto, že nenesete vinu ačkoliv jste  oba byli přítomní stejné věci?

Pravda je jen jedna.

Často přemýšlím, jak je možné, že si lidi myslí, že pravda není jediná. Setkáváte se s tímto problémem ve svém okolí? Přemýšlím také, jestli nemají vliv i povahy lidí, kteří o dané situaci diskutují. Sám jsem typ člověka, který nesnáší lež, takže když jsem něčemu přítomný a tedy vidím jak se to stalo a někdo mi tvrdí opak, beru to jako drzost, to je přece pochopitelné. Chápu že každý zastává svoje stanovisko, ale copak lze útočit lží proti pravdě? Jaký na to máte názor vy?

— English —
The cardinal problem which I am often encountering not only in my personal life is making different point of views (by different people) on the situation. Maybe you also know that you are solving problem occurred in the past with someone, you’re telling him the truth and he even distorts the words in his profit, which makes you guilty, even though you are not to blame, although you both were present of the same thing?

Truth is only one.

I often wonder how it is possible that people think that the truth is not the only one. Do you encount on this problem in your neighborhood? I am thinking also if the nature of people affects who discuss about the situation. I am the kind of person who hate lies, so when I present something, and therefore I can see how it happened and someone tells me otherwise, I take it as rudeness, I think so that’s understandable. I understand that everyone holds an opinion, but how can attack lies against the truth? What do you think about it?

Citát z 1. srpna

Středa, Srpen 1st, 2012

Radost je odmocnina šílenství.

Další z mých citátů…

Pondělí, Březen 5th, 2012

Čím více jazyků umíš, o tolik více se můžeš s lidmi hádat!

Byl jednou jeden krátký citát…

Pátek, Březen 2nd, 2012

bilionář Carlos Slim

Nejtěžší osud mají ti, kteří odmítají nést zodpovědnost za svůj život.