Mimo zorné pole / Out of sight

Úterý, 22 září, 2015
Screenshot z adventury Přítmí

Přítmí

Hezké odpoledne, V tomto svém článku bych rád upozornil své čtenáře na pár chytrých (zajímavých) „herních konceptů zaměřených na rozvoj osobnosti“, se kterými jsem přišel během svého „moudření“ do kontaktu a které mi jak to já cítím hodně daly, ale hlavně jak si všímám už jsou „za zenitem“ popularity.

  • Vyber si vlastní dobrodružství – Tak s tímto označením přišla do styku jistě menšina z vás, kteří čtete tyto řádky, ale stojí to za to dozvědět se víc. Zakladatelem tohoto žánru je Edward Packard (Edward Packard ) a jedná se o typ knih, příběhů (i online), které dávají čtenáři možnost rozhodnout se a ovlivnit tak „svou cestu příběhem“. Možná se zdá toto mé vysvětlení nejasné, proto zde uvedu pro příklad odkaz, na kterém najdete web, který se tímto typem her/knih zaobírá a dokonce nabízí možnost hrát je online a co je ještě famóznější, umožňuje potencionálním autorům vytvořit si vlastní příběh ( chooseyourstory.com ) .
  • Dalším žánrem, který dnes zůstává v oblibě asi jen v malých kruzích nadšenců jsou tzv. gamebooky. I v tomto případě se jedná formou o knihy, ovšem při jejich čtení se už neobejdete bez speciální hrací kostky, papíru a tužky. Jde totiž výhradně o knihy, kde nejen činíte rozhodnutí, ale také se vrháte po hlavě do bojů s nejrůznějšími protivníky, příšerami a jak již správně tušíte jsou to příběhy sci-fi a fantasy žánru, kde kostka nerozhoduje jen o vaší cestě, ale i o vašem štěstí, úrovni obrany a útoku, nebo dokonce o stamině. Také zde přikládám pro možné zájemce odkaz gamebook .
  • Poslední odvětví které bych vám chtěl připomenout se netýká knižní produkce, ale je to typ počítačových her, který jaksi vybledl od dob svého vzniku. Jedná se o tzv. adventury. To jsou hry u kterých, pokud jste nikdy nehráli např. Polda (1,2,3), nebo Přítmí, jde o to, že je dán statický příběh a vy vystupujete jako hlavní hrdina celého toho kolotoče. Jde vlastně o to, abyste co nejrychleji pochopili záměry autora a tak vždy zvolili správnou možnost, díky níž se děj rozvinul dál (např. jste se mohli na mapě dostat tam, kam to doposud nešlo). Podle mě je her z tohoto žánru, na to o jak zajímavý typ her jde, dost málo. Rád bych vám tímto jako fanda doporučil právě hru Přítmí, která vás vtáhne do zajímavého děje a zabaví. ( http://www.abcgames.cz/?p=hry_zobraz&id=3171 ).

Číst zbytek příspěvku »

Choosen name Charlotte Elizabeth Diana

Úterý, 5 května, 2015

http://edition.cnn.com/2015/05/03/europe/new-british-princess-meets-relatives/

Charlotte Elizabeth Diana – She will be in marriage with Backham Lennon Gates 😀 😀

Reappraisal value of human lives

Sobota, 10 ledna, 2015

We can’t be calm in our daily routine, when last few days hinted us so much creepy evil. I think the time for reappraise value of human lives has come. I am going to show you one of my drafts for your consideration. Islamic state is just gang of crazy fanatics building their faith on us the OTHERS! I am saying this: Every human life could be reappraised depend on how much he is suggestible. Actually it is easy to observe who has similar opinions and depending on how we perceive these opinions (thoughts, faith, or other) aren’t hard to distinguish from evil. So if the gang will grow and if will go by the way that is forcing them to kill others then their value should be negligible. It this cases should court or other institution determine their punishment or the way how to eliminate this problem. I think that we has been quite lenient.

I vote for restruction of this system.

Síla knih / Power of books

Úterý, 6 ledna, 2015

Nejspíš tento článek nebude nic převratného, nicméně rozhodl jsem se ho sem napsat, jednak protože jsem dlouho nic nepublikoval a jednak mně osobně se jeví tato problematika jako dost živá a řekl bych i podstatná.

Problem of free will


Díky tomu, že jsem v poslední době narazil na pár autorů, kteří mne zaujali, začal jsem více času věnovat knihám (Bergson, Henri; Green, Brian) a napadla mě celkem záludná myšlenka:

Do jaké míry ovlivňují naše myšlení knihy náš vlastní úsudek a do jaké míry jsme to stále ještě my, kdo uvažujeme nad danou problematikou?

Je to stále ještě náš svobodný úsudek? Z vlastní zkušenosti mohu říci, že mívám celkem dost nepříjemný pocit, že myšlenky, které se mi honí hlavou, když nad problematikou probíranou v knize přemýšlím s odstupem času, nejsou mé vlastní, ale jsou to nevyhnutelně myšlenky implikované právě myšlenkami spisovatele, který svou práci takto zformuloval. Mám z toho pocit, že mi takto knihy upírají právo přemýšlet svobodně. V dnešní době masmediálních reklam se mi zdá tato problematika jako dost věrohodná, neboť jistě každý z nás má nějakou zkušenost s ovlivňováním vlastního úsudku. Tedy hlavní otázkou kterou bych zde rad vyslovil je:

Je dnes skutečně ještě možné myslet (rozhodovat se) svobodně?

Co je to vlastně absolutní svoboda mysli a je něco takového v dnešním světě vůbec možné? Nemyslím, že by bylo nepodstatné, že uvažuji zrovna tímto směrem, poněvadž na svobodnou vůli, když si uvědomíte, jsme odkázáni i v nejchoulostivějších situacích a to je v současném kapitalistickém pojetí světa velmi ošidné, až bych řekl nebezpečné. Nejspíše tomuto tématu budu věnovat více prostoru nejen zde na blogu, ale v mé mysli, poněvadž bych rád přispěl k svobodě každého z nás a také bych rád dal každému možnost, aby se sám rozhodl, jakou mírou se ovlivnit nechá a kolik prostoru dá svým vlastním rozhodnutím.

Přebytečné myšlenky

Pondělí, 20 října, 2014

Jak jistě víte, často přemýšlím, dalo by se říci, že soustavně. Zrovna se mi přihodila taková událost, tedy ve skutečnosti se stále děje mnoho věcí a záleží jen na nás, jak moc vnímáme a rozlišujeme jednotlivé souvislosti od jiných. Je mi smutno, když tuším souvislosti, ke kterým došlo, dochází, nebo dojde a má role je jim tolik vzdálená, že případný zásah by mohl způsobit více škody, než užitku. Jak možná chápete, jedná se o mezilidské vztahy. Pokud cítíme k někomu silný a blízký vztah i přesto, že druhá strana to má jinak už dlouho ale vy víte, že jste si blízcí a vyskytne situace, kdy tušíte, že je něco jinak/špatně, že vám lže a cítíte to natolik, že to víte, jak se má člověk zachovat? Má mlčet?Má něco říci, když tím jen strhne pozornost na sebe? Má něco udělat a riskovat tak hroznou chybu? Je občas těžké přijímat, musím se toho ještě hodně naučit.

The Tree Dog Night

Neděle, 14 září, 2014

Negron, Wells and Hutton in 1969

(only czech version because I suppose English speaking people know  them 😉 )
Pár promoklých dnů zpátky jsem opět dostal svou dobře známou chuť na poslech kvalitních oldies, i když už nevím, jak jsem přesně narazil zrovna na tuto rockovou skupinu, dnes jsem za to štěstí velmi vděčný, protože jejich hudba se pro mě stala velmi důležitou tak, jako například hudba samotných Beatles, nebo Jackieho Lomaxe. Než vám uvedu pár odkazů k poslechu, rád bych vám nejprve přiblížil jejich příběh těchto američanů. Poprvé se objevili v roce 1967 pod názvem „Redwood“ Brzy poté přijali kytaristu Michaela Allsupa, bubeníka Floyda Sneeda, basistu Joea Schermieho od Cory Wells Blues Band a klávesistu Jimmyho Greenspoona. Brzy nato si začali říkat Three Dog Night a časem se stali jednou z nejúspěšnějších kapel ve Spojených státech mezi 1960 a 1970. Hned jejich první song „ONE“ byl oceněn zlatem a časem prodali 40 milionů alb (více zde).
Zde je pár nahrávek, hezky si to užijte, tohle v českých rádiích neuslyšíte, to se můžete spolehnout 😉
in preparation / připravuje se

Neděle, 7 září, 2014

Article about The Tree Dogs Night band..

Return of Nikola Tesla

Čtvrtek, 24 července, 2014
Nikola-Tesla-79th-Birthday-nikola-tesla-5005042-300-462

The discoverer

There were many people before us, many varied people, who were living their lives with, or without faith. Many people have dreams to became famous, rich (maybe I can say everyone without a small set of entirely different people). How you feel, this is a part when I will write his name… but his name was the most unimportant thing. People are often using unique names, words, symbols for their own profit and that is how it works on the Earth. One man was different, that is the important thing! He understand so everything is unity and so nothing even money can’t separate one man from rest.
I found this his quote:

Every living being is an engine geared to the wheelwork of the universe. Though seemingly affected only by its immediate surrounding, the sphere of external influence extends to infinite distance.

If you became interested in this man, here is a link to his biography: autobiography. There you can read about him, I think it is time that visions of this man should return!

To have or not to have, that is the question.

Čtvrtek, 17 července, 2014

Toto bude můj první článek zaměřený multijazyčně. Rozhodl jsem se tak z důvodu, že tento blog v historii navštívilo více lidí v zahraničí, než-li u nás a proto bych rád usnadnil přístup k mým myšlenkám i vám, kteří nejste zdatní ve znalosti českého jazyka. 

 

This would be my first article focused multilanguage. I decided for it, because this blog was visited by abroad visitors than in my home country. That is the reason why would I like to facilitate access to my thoughts and visions here on my blog although you aren’t experienced in the Czech language.

 

Bude to znít možná divně, ale zamysleli jste se už někdy nad tím, co to znamená něco „vlastnit“? Na první pohled se to zdá jako banální dotaz, ale copak žijeme věčně, abychom mohli „vlastnit“ v plném smyslu tohoto slova a co, když něco ztratíme, nebo je nám to odcizeno? Vlastnictví je skutečně vrtkavý pojem, ale vezměme si, jak nesvobodnými jsme se stali díky majetnictví. Vždyť samo vlastnictví dalo vzniknout otrokářství, vykořisťování, kradení a celkově nám v podstatě svázalo ruce, aniž bychom si to připustili. Většina z nás se omezuje na to co „vlastní“, co si koupili, nebo, jinak získali, nebo plánují získat. Pokud si ovšem uvědomíme, že vše je nám v podstatě k dispozici, jen si k tomu musíme umět najít správnou cestu, potom zjistíme, že není nic, co by nás omezovalo a tedy, že můžeme své ideje a svůj potenciál rozvíjet naplno. Abych to zkrátil, ve škole nás učí, jak dělit, ale ne, jak se dělit! Proto je dle mého názoru potřeba zauvažovat tímto směrem a protože máme internet a můžeme použít globální provázanosti světa, můžeme toho dokázat nepředstavitelně moc. Jak bylo již mnohokrát řečeno: „Stačí chtít.“.

It may sound strange, but have you ever wondered what does mean to „own“ something? At first point this seems like a trivial question, but we don’t live forever so we can’t „own“ in the full sense of the meaning and what if we lose something, or we are robbed? Ownership is really fickle concept, but look at how  we have become unfree because of possessiveness. Ownership resulted in the formation to slavery, exploitation, stealing, and overall we basically tied the hands without admittion. Most of us are limited in what we „own“,what you bought, or otherwise acquired or plan to acquire. If you realize that everything we are basically available, you just have to know how to find the right way to use it, then we find that there is nothing that would restrict us and therefore we should think by this way and have our potential on max. To make long story short, the teachers at school teach us how to divide, but not how to share! Therefore, in my thought we need to think this way because we have the internet and we can use the global interdependence of the world, that we can make incredibly much. As has been said many times: „Just want to.“.

Notion 2 / Tušení 2

Úterý, 15 července, 2014

…Proto naši vůdci vzali „moc“ do svých rukou, nakázali nám ostatním, abychom přestali posílat plody naší práce na to území, vytvořili oddíl, který nazvali „hledači pravdy“ a ten vyslali na ono nejmenované území, kam se dříve doposud nikdo ani neodvážil zabloudit. Po dlouhých měsících jsme od hledačů pravdy nedostali žádný vzkaz, žádnou informaci, měli jsme strach, že všichni zemřeli. Každý večer, jsme v sobě všichni měli ten strach, jenž nás sžíral, ten jed, který nám nedal klidně spát. až po necelém roce v zimě se stalo něco vskutku zvláštního. Bylo toho dne zataženo a kapky deště si prorážely cestu k zemi jako by je z nebe ždímali. Bouřkové mraky blýskaly a nebylo slyšet nic než hřmění a v jednu chvíli se to stalo! Oblaka se mírně rozestoupila a dovolila prolétnout objektu, který z dálky vypadal nejprve jako velká kapka vody. Přilétl do naší vesnice, přesně do středu, kde jsme brzy všichni vytvořili kruh zvědavců. Kapka levitovala asi půl metru nad zemí a pomalu se transformovala v polokouli a snášela se k zemi. Po chvíli dopadla na zem a po chvíli v ní začala nějaká reakce a začala se jako by vařit, z par, které stoupali k nebi se věřte, nevěřte utvářela jakási hubená postava a za pár vteřin nabyla plné formy. Všichni jsme byli vyděšení a zaskočení. Nikdo z nás netušil, co má dělat a všichni se strachem třásli. Tvor jehož bližší popis by zabral příliš stránek se zdál být neškodný snad jen pro malého chlapce, který se odtrhl od své matky a vydal se mu nebojácně vstříc. Chlapec přišel před něj, i když byl slyšet ze všech stran křik a obavy a natáhl mu na znamení dobré vůle pravou ruku. Tvor se na chlapce zadíval, poklekl k němu a promluvil lidským hlasem: „Lidé! Je to již tak dávno, kdy byl našimi předky tento svět obsazen, tak dlouho, kdy jste se stali otroky naší chamtivosti a namyšlenosti. Doba pokročila a rádi bychom se vám omluvili a jako gesto smíru jsme se rozhodli vaší planetu opustit. Naše rasa zde na vaší Zemi poznala spousty pravd a časem se dokázala dostat do poněkud jiné sféry existence. Nyní nadešel čas vám vrátit to, co je právem vaše.“. Potom, co prohlásil tato slova, proměnil se zpět na kapku a vznesl se k nebi, kde se vytvořila duha a začal pršet vskutku zvláštní déšť. Vše začalo růst, tráva voněla, bylo to cosi jako povzbuzovač přírody, ale bylo v tom více. Byla v tom láska. Všichni jsme dostali novou šanci, novou příležitost, zbavili jsme se strachu, po čase se s fascinujícími zprávami o odchodu našich mimozemských přátel vrátili i hledači pravdy a všichni jsme začali znovu budovat svět. Nikoliv však podle starých pravidel, ale zvolili jsme si nová, žili jsme s rozumem v našich dlaních a s otevřenými myslemi a srdci. Byl to nový začátek, nový start, nová možnost pro náš druh, všichni jsme se poučili a nadobro se odvrátili od zloby, válek, neúcty a všech ostatních útrap, se kterými jsme se setkávali v minulosti. Milovali jsme přírodu, naši Zemi, stali jsme se empatiky, kteří soucítili nejen s ostatními lidmi, ale i s květinami, zvířaty, naučili jsme se v mnohem větší míře využívat náš intelekt a brzy jsme byli schopni zázraků takových, které neměli dříve své místo ani ve fantaziích malých dětí. Byli jsme volní a plní života, dospěli jsme.