Archive for the ‘Náš život a entropie’ Tag

Náš život a entropie

Neděle, 11 listopadu, 2012

entropyJiž nějaký ten den přemýšlím nad skutečností, která se týká závislosti uspořádanosti entit vzhledem k délce trvání jejich společné existenci. Tento článek bych rád pojal převážně prakticky, protože cítím, že jakákoliv omezenost by způsobila nečtivost jistému spektru potenciálních čtenářů. Mé úvahy pramení z mých pozorování a dedukcí, které jak bych řekl „u mě zaklepaly na dveře“ a nedaly mi pokoj dokud jsem se neodhodlal své myšlenky lépe zformulovat. Zároveň jsem ohledně tohoto témata našel spousty informací na internetu například zde. I přes tuto skutečnost píši tyto řádky, především proto, že je možné že díky přispění mého úhlu pohledu mohu přispět některou z myšlenek. Všiml jsem si kupříkladu, že lidé si často věci uspořádávají, škatulkují, „dělí je“ a podobně uspořádávají, aby se jim daný (např.: problém) podařilo rychleji vyřešit. Nicméně při pohledu z větší perspektivy se mi jeví tyto lidské zvyklosti velice nebezpečné, zejména z toho důvodu, že už i v dnešní době vnímá jistě spousta z nás úpadek (ne-li přímo ztrátu) systému hodnot snad na všechny strany, kam se ohlédnu a z toho vyplývá spousta zla v mnoha formách. Zdá se mi, že rychlost, jako se ženeme „na konec“ je až absurdní. Podle mého názoru je třeba položit si zcela jednoduchou otázku:

Opravdu chceme být „na konci“ tak rychle? Skutečně nás život už tak „nebaví“?

Vždyť všichni z nás jsou živí a to že žít neumíme spočívá v tom, co děláme. Proč to vlastně všechno děláme, když vidíme, kam směřujeme? A na tuto otázku už já jako jednotlivec bohužel odpovědět nemohu, proto jí předkládám vám, svým čtenářům. Tak co myslíte? Předem vám děkuji za případné komentáře.